Page 71 - Mallorca Travel Guide
P. 71

L RIERA
CARRETERA VALLDEMOSSA
ONS EL MAGNÀNIM
Punta d’en Fabiolet Morro Ratjada
Galilea Capdellà
Cans 385
Sa Ca
S
M
Punta Negra
Ille Pantaleu
Baset 330
Andratx
esa
ta Galinda
Cap Falcóns
Antió
276
Enrich 318
Ma-1 x
Ma-1020
(133)
Ma-1
Garrafa 461
Calvià Sant Joan
Gènova
Castell de Bellver
La Seu
Castell de Sant Elm
Punta Moragues
Bendinat
AVINGUDA COMTE DE SALLENT
PERE DEZCALLAR I NET
JERONI ANTIC
FONTS I MONTEROS
JESÚS
INSTITUT BALEAR
AVINDUGA DE PORTUGAL
LLORENÇ CERDÀ
FRANCESC DE
SERINYA
PARELLADES
JOAN LLUÍS ESTELRICH
CECILI METEL
BARÓ DE PINOPAR
➜
REINA ESCLARAMUNDA
JOAQUIM BOTIA
DE LA MERCÈ
MIRACLE
BORJA MOLL
SANTIAGO RUSIÑOL
CARDENAL POU
VIA ROMA
SANT MIQUEL
RUBÉN DARÍO
SANTIAGO RUSIÑOL
P. PORTA PINTADA
OLIVA
AVINGUDA ALEMANYA
BASTIÓ D’EN ZANOGUERA
OMS
CERDANYA BISBE CAMPINS
SANT ELIES
MAÇANET
ST. AGUSTÍ BOSC
SANTA CLARA
TXINS
ESPARTERES
CORDERIA
SANT MARTÍ
P. DE JESÚS
E
B. PERELLÓ
RICÒRDIA
PERPINYÀ
MISSIÓ
ANSELM CLAVÉ
ALEXANDRE
CAPU
SANG
CARME
CONCEPCIÓ
SALELLES
MUNTANER
PASSEIG DE LA RAMBLA
HORTS
CATANY
ROSSELLÓ
VELÁZQUEZ
PASSEIG MALLORCA
L
STA. MAGDALENA ÀNGELS
BISBE
JARDÍ BOTÀNIC
BONAIRE
ST. F. NERI
FERRA
TERESES
MATAS PIETAT
ECCEHOMO
TORRELLA
JOSEP TOUS I FERRER
CONFLENT OMELADES CARLADES
DURAN ARAGONÈS P. FRAGA CREMONA
POSADA LA REAL
SASTRE ROIG
CAPUTXINES
AMPLE
POLS
CAVALLERIA
VOLTA MERCÈ
ENVEIG
CAN PUEYO
CONCEPCIÓ
FRARES
ARMENGOL
SINDICAT
CAN
JUSTÍCIA
AVINGUDA JAUME III
GATER
B. STA. MARIA SEPULCRE
MARTÍ FELIU
CAMPANER
PALMA
MANEU
SANT ESPERIT
BERENGUER
ROSA
BANC L’OLI
RIERA
SANT JAUME
MORA
RUBÍ
PI
CAN VALLORI
UNIÓ
RIBERA
OLI RUBÍ
SANT
AVINGUDA
MONGES
BRONDO
CAN SALAT
GABRIEL ALOMAR
SANTACÍLIA
ENRIC LLADÓ
LLOTGETA
BRONDO
ANDREU
SACR. SANT JAUME
TERRA SANTA
JAUME II
ALZAMORA
PAU
PROTECTORA
FERRERIA
SINDICAT
GUIXERS
SALES
DANUS
GAIETÀ
HOSTAL L’ESTEL
JOVELLANOS
PROTECTORA
SANT NICOLAU
BROSSA
CREU
ORFILA
HOSTALS
PEIX
BARTOMEU
SANT
SANTA
SANT
SANT
QUINT VALERO
FELIU
L’OLIVERA
VI
ESC. GRADUADA
NEGRO
MIS
GENERAL
O
QUINT
BALLESTER
CAN VERI
CAN
BARBARA
COLOM
PÓLVORA
FORN DE
SANTACÍLIA
CARRIÓ
RAMON LLULL
CALATRAVA
BAULO
PARAIRES
O
R
ARGENTERIA
MOREY
PASSEIG MALLORCA
PUIGDORFILA
A
MONT CAN
SANT MIQUEL
GERRERIA
CONSTITUCIÓ
M
SOCORS
CAN SANÇ CAN SAVELLÀ
SANT LLORENÇ
MIGJORN
FORN DE LA GLÒRIA
I
APUNTADORS
ST. FRANCESC
S. DOMINGO
SANT PERE
S
VICTÒRIA
U
CUNADO
SAMARITANA
TO
16
DRASSANA
LA LONJA
Pl. CORT
Descarregador
Bachas
491
Puigpunyent
Bauzà 614
Ma-13
Pla de na T
Ma-15 Ma-19
Ma-13A Es Figueral
Ma-30
Sant Elm
Grua 482
Punta de sa Foradada Punta de sa Lloya
Ma-10 343
Abidala
MIrador de R. Roca Esclop
926
La Reserva Parc de natura
Ma-2040
S’Arracó 422 Ma-1030
Font 350
Coll d’es V 395
ent
Poble E Palma
1
Costa d’en Blanes
Coll d’en Rabassa
Port d’Andratx
Son Bugadelles 4
Portals No
s
6
Ses Illetes
Ille de la Caleta
19
Cap de sa Mola
Camp de Mar
Ma-1
5
Punta de sa Lluenta
Ma-1040 Establiment
Cap Andritxol Punta d’es Castell Cap d’es Llamp Costa de la Calm
3
Ille d’en Salas
Punta Negra Ille d’es Pas
PLAÇA PORTA SANTA CATALINA
PL.MARQUÈS PALMER
PLAÇA COLL
PLAÇA
PLAÇA MERCADALFLASSADERS
MESQUIDA
PASSEIG DES BORN
FIDEUS
SANT CRIST CANISSERIA
I VILLALONGA
JAUME FERRER
MONTI-SION
CONQUISTADOR
A
V
VILANOVA MOLINERS
CAN
PURESA
TRONCOSO
I
ALMUDAINA
N
DESAMPARATS
G
U
PALAU REIAL
D
BOTONS
PASSEIG MALLORCA
JOAN
PASSEIG DE SAGRERA
B
LLOTJA DE MAR
REMOLARS
A
G
A
CONSOLAT
SANT
R
MAR
E
I
E
VALLSECA
ESCOLES
E
T
COFRADIA ST. M.
ESTUDI
L
JAQUOTOT
SOL
FORTUNY
NADAL
R
CALL
ESTANC
DALT MURADA
AVINGUDA
BOTERIA
O
C
A
ST. BONAVENTRUA
C. DE LA MAR
MATEU ENRIC LLADÓ
TEMPLE
ZANGLADA
TEMPLE
Ctra. de Sóller
SANT
PERE
NOLASC
A
NT
SOCORS
J. LL. GARAU
LETERIA
R
B
PE
17
MUELLE
PLAÇA ST. JERONI
Punta de Son Serralta Port de Estellencs
Coll d’es Pi 325
303
Esporles (196)
Jardins de Raixa Palmanyol
Ma-1140
Ma-1110
Ma-11
Ma-20
Peguera
Bendinat 485
Ma-1
El Molinar
Ille Galera
ES FORTÍ
Na Foradada Ille de los Conejos
Ille Malgrats
Port Adriano
21
Cala Santa Ponça
Punta de la Porrassa Ille de la Porrassa
LA LONJA PLAÇA
14
15
PLAÇA QUADRADO
MORER
PLAÇA LLOTJA
PLAÇA ALMOINA
DALT MURADA
PARC DE LA MAR
PES DE SA PALLA
2
s Palmanova
Torre de Pelaires
Estellencs Galatzó
1026
Canet 307
Santa Ponça
a
Ille del T oro
Ille del Sech Punta s’Estaca
Cap de Cala Figuera Punta Mula
HOSPITAL GENERAL
PLAÇA HOSPI- TAL
PLAÇA CAVALLERIA
PALMA CENTRE
Tren/Train/Zug Inca·Sa Pobla Manacor
BORDOI
MAJOR Pl. MAJOR
12
COMANDÀNCIA DE MARINA
PLAÇA
PLAÇA LL. BISBAL BATLE
PLAÇA PORTA DES CAMP
71
Punta d’en Feliu
Atalaya
Puntals
876
Cabaspre 593
650 Ma-1110
MONTCADES
10
PLAÇA REI JOAN CARLES I
JAUME
Corral Fals Plana
de sa Moneda Ma-10
Valldemossa Fátim a
(233) Bunyola Ma-2020
 Torre T alaia de Ses Animes Punta d’es Verge
Punta Ferranda Banyalbufar
Coll de Claret 562
Ma-1100 La Granja
Ermitade Maristella Ram
833
Namarich 666
333
Planicie 932
495
Boxos
626 Lafiore
Puerto Portals
o
o
us
8
PLAÇA OLIVAR
PL. COMTAT DEL ROSSELLÓ
s
s
s
s
s
s
s
Magaluf
Badia Palm a Cap Falcó
Cala Vinyes
PLAÇA B. BERENGUER DE PALOU
HOSPITAL MILITAR
8
PLAÇA ESPANYA
PLAÇA MERCAT
13
PLAÇA WEYLER
PLAÇA 7 DE CORT11
PLAÇA
PLAÇA SANT ANTONI
Ma-1120
s’Esglaieta
s
a
Ma-2030
Festival Park
Ma-2020
Marratxí
Polígono Son Om s
18 20
Las Maravillas
Son V erí
Fuerte
SANTA EULÀRIA
PLAÇA
Es
s
s
sp
p
pa
an
n
ny
y
yol
SANT FRANCESC
PLAÇA
PORTELLA
SANT
AVINGUDA D’ANTONI MAURA
.
PONT I VICH
T
S
SEMINARI
PALAU
DUSAU CRIANÇA
SERRA
CAMPANA
BLANQUERS
ALONSO
ANT. PLANAS I FRANCH
GABRIEL
C.
MIRAMAR
POSADA DE MONTSE
PORTELLA
RRAT
ESG.
DE SANTA FE
PORTA DE MAR
ST. CRISTÒFOL
BASTIÓ DEL PRÍNCEP
BALA ROJA
BASTIÓ D’EN BERARD
DALT MURADA
MERCAT DE L’OLIVAR
Tren Sóller
QUARTERA
PLAÇA LLORENÇ VILLALONGA
PLAÇA 9 ALEXANDRE
ALOMAR I VILLALONGA
   69   70   71   72   73